SẢN PHẨM CỦA THANH TÂM

Chất lượng là tiêu chí hàng đầu

Đá 1x2

Đá 1x2 (sàng 23 – 27) là loại đá có kích thước hạt từ 10mm đến 23mm – 27mm được sử dụng để làm bê tông tươi trong các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng .v.v.là sản phẩm được sử dụng rất phổ biến trong xây dựng.

img
img
img

Đá 2x4

Đá 2x4 là loại đá có kích thước hạt từ 20mm đến 40mm được sử dụng để làm đường nhựa thấm nhập, nền móng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng .v.v.là sản phẩm được sử dụng rất phổ biến trong xây dựng nhà ở.

img

Đá 4x6

Đá 4x6 là loại đá có kích thước hạt từ 40mm đến 60mm được sử dụng để làm đường nhựa thấm nhập, nền móng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng .v.v.là sản phẩm được sử dụng rất phổ biến trong xây dựng nhà ở.

img

Đá 5x7

Đá 5x7 là loại đá có kích thước hạt từ 50mm đến 70mm được sử dụng để làm đường nhựa thấm nhập, nền móng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng .v.v.là sản phẩm được sử dụng rất phổ biến trong xây dựng nhà ở.

img

Đá 6x9

Đá 6x9 là loại đá có kích thước hạt từ 60mm đến 90mm được sử dụng để làm đường nhựa thấm nhập, nền móng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng .v.v.là sản phẩm được sử dụng rất phổ biến trong xây dựng nhà ở.

img

Đá 9x15

Đá 9x15 là loại đá có kích thước hạt từ 90mm đến 150mm được sử dụng để làm đường nhựa thấm nhập, nền móng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng .v.v.là sản phẩm được sử dụng rất phổ biến trong xây dựng nhà ở.

img
img

Đá 5-800

Đá hộc là loại đá có kích thước hạt từ 20cm đến 40cm được sử dụng để làm vật liệu xây dựng bờ kè, kênh mương, tường rào, đê đập .v.v.hiện nay được sử dụng phổ biến trong xây dựng các kênh mương trong các khu công nghiệp, khu dân cư.

img
img
img

Đá 20x40

Đá hộc là loại đá có kích thước hạt từ 250kg đến 500kg được sử dụng để làm vật liệu xây dựng bờ kè, kênh mương, tường rào, đê đập .v.v.hiện nay được sử dụng phổ biến trong xây dựng các kênh mương trong các khu công nghiệp, khu dân cư.

img

Đá 250x500

Đá hộc là loại đá có kích thước hạt từ 250kg đến 500kg được sử dụng để làm vật liệu xây dựng bờ kè, kênh mương, tường rào, đê đập .v.v.hiện nay được sử dụng phổ biến trong xây dựng các kênh mương trong các khu công nghiệp, khu dân cư.

img
img
img

Đá mi bụi

Có kích cỡ từ 5mm-10mm, được sang tách ra từ sản phẩm đá khác, loại đá này dùng làm chân đế đá gạch bông, gạch lót sàn. Phụ gia cho công nghệ bê tông đúc ống cống và thi công các công trình giao thông và phụ gia cho các VLXD khác.

img
img
img
img

Đá mi sàng

Có kích cỡ từ 5mm-10mm, được sang tách ra từ sản phẩm đá khác, loại đá này dùng làm chân đế đá gạch bông, gạch lót sàn. Phụ gia cho công nghệ bê tông đúc ống cống và thi công các công trình giao thông và phụ gia cho các VLXD khác.

img
img

Cát nhân tạo

Là loại đá có kích cỡ hạt từ 0-6 mm thường gọi là cát nhân tạo, dùng để làm bê tông đúc sẵn, và bê tông tính năng cao & bt nhựa đường cao cấp.

img
img